user_mobilelogo

Vervolg Martinisme

De eerste leermeester van Louis-Claude de Saint-Martin, Pasqually, liet aan zijn leerlingen een prachtig dictaat na dat via enkele leerlingen als handgeschreven document bewaard is gebleven. Het manuscript van zijn leerling Louis-Claude de Saint-Martin is in boekvorm vertaald en wordt uitgegeven onder de titel “Verhandeling over de Re-integratie van de Wezens …”.

De eerste twee boeken van Louis-Claude de Saint-Martin zijn zeer geïnspireerd door deze eerste leermeester Pasqually en geven een beeld van de oorzaak van de aanwezigheid van de mens op aarde en van de verbanden tussen mens, universum God, de opdracht van de mens, de manifestaties van het Goddelijke, de reïntegratie of de weg terug naar het Goddelijke, et cetera.

De tweede leermeester van Louis-Claude de Saint-Martin is Jacob Böhme geweest; met zijn denken kwam hij in Straatsburg via vrienden en leerlingen van Böhme in contact. Deze ontmoeting is een ommekeer geweest in het leven van Louis-Claude de Saint-Martin en is van zeer grote invloed geweest op zijn verdere werken sterk. Ook deze zijn uit het Duits vertaald en worden via de boekenlijst aangeboden of worden vertaald in de nabije toekomst.

Dit alles kunt u lezen in de meest complete, prachtige biografie over Louis-Claude de Saint-Martin die voor het eerst in 1862 is verschenen.