user_mobilelogo

Saint-Martin le Philosophe Inconnu, Jacques Matter

 

Saint Martin, de Onbekende FilosoofDeze indrukwekkende en meest complete biografie over Saint-Martin, geschreven door een vooraanstaand filosoof, theoloog enz. Jacques Matter, een bijna tijdgenoot, en uitgegeven in 1862, is volledig gebaseerd op de eigen aantekeningen van Saint-Martin, passages uit zijn zeer omvangrijke briefwisselingen met zijn vrienden en leerlingen en op passages uit het door Saint-Martin geschreven boek 'Portrait Philosophique', allemaal niet uitgegeven dus uniek materiaal. Er wordt erg veel letterlijk overgenomen uit deze niet uitgegeven werken. Het boek bevat een uiterlijk deel, dat een belangrijk historisch tijdsbeeld geeft, en een deel over het innerlijk van Saint-Martin, dat buitengewoon indringend de ideeën van Saint-Martin bespreekt. Matter was immboek front saint martin  de onbekende filosoofers theoloog, filosoof en historicus en benaderde de gedachtewereld van Saint-Martin met zeer veel kennis van zaken. Vragen als: hoe stond Saint-Martin tegenover de ideeën en de verschijnselen van de Franse Revolutie, wie is toch mijn B..., de enorme invloed van Boehme, de invloed van zijn jeugd, waarom volgde hij een lerarenopleiding en hoe liep dit af en nog veel meer. Alles volledig gebaseerd op de door Saint-Martin zelf opgetekende gedachten.
Jacques Matter (1791-1864) was directeur van het Jean Sturm Gymnasium in Straatsburg, hoogleraar aan de Theologische Faculteit, inspecteur generaal voor het Openbare Onderwijs en schrijver van zeer veel boeken. Daarnaast was hij Frans geschiedkundige en filosoof.

 Verschijnt in september maar kan nu reeds besteld worden.

 

 Terug naar boekenlijst

    


     
            
     !"#$     
 
         
       
          
 %& &     %  
              
 '  
       
    
(
    

  

    )
 
        
 
 
* + 
 )   , -      
 . .       
     /    


    0!12!!"#34         56         
7 ,        88   
 
  , 
    
*