user_mobilelogo

Ook voor Saint-Martin zijn de getallen alleen maar de verkorte weergave, of de beknopte taal van de waarheden en de wetten waarvan de tekst en de gedachten in God, in de mens en in de natuur zijn. (Zie 'De Getallen', maar ook 'Over de Aard der Dingen').

De getallen dienen er niet alleen als meetinstrument, want zij bepalen attributen. God heeft 'alles geregeld met maat, getal en gewicht', een veel aangehaalde uitspraak, in het deutero-canonieke Bijbelboek 'Wijsheid'.

In de gewone wiskunde is de waarde van de getallen afkomstig van de conventie. In het ware rekenen ontvangen de getallen hun waarde van de aard der dingen en niet van de wil van onze geest. En dit is de basis van de arithmosofie.

De getallen moeten los gezien worden van iedere rekenkundige betekenis; zij vertegenwoordigen de wetten van een wereld op zich.
De Getallen
Een paar voorbeelden: 1 geeft de eenheid, de Goddelijke wereld, de Waarheid weer;
                                   2 het getal van de verwarring
                                      (en is nooit 1 + 1, de één heeft immers niet nog een één)
                                   3 getal van de lichamelijke vormingen door de geestrijke agentia
                                   4 het getal van de mens (denk aan de Heilige Tetraktys van Pythagoras). et cetera.

                                          1........„  4i

 

Les voies de la sagesse

 

Les Nobres

 

Terug naar Boekenlijst