user_mobilelogo

Boek met de 4 teksten:


Tien prachtige, wat langere gebeden van Saint-Martin:

Neem mijn wil terug, O Heer, neem mijn wil terug; want als ik die één ogenblik vóór U kan opschorten, zullen de stromen van Uw leven en licht die niets hebben om hem te weerstaan, onstuimig in mij vloeien. Help mij de smartelijke barrières af te breken, die mij van U scheiden; wapen mij tegen mijzelf; zegevier in mij over al Uw vijanden en de mijne door mijn wil te beteugelen. O Eeuwig Principe van alle vreugde en waarheid! Wanneer zal ik zo vernieuwd zijn dat ik niet langer mij bewust ben van het zelf, behalve in de permanente genegenheid voor Uw exclusieve en bezielende wil? ..."


Het Universele Tableau:

Geeft de verhoudingen in de gehele zichtbare en onzichtbare Schepping en Onmetelijkheden duidelijk uitgelegd weer aan de hand van "Verhandeling over de Reïntegratie van de Wezens"van Pasqually, de relatie mens, God en alles wat zich er tussen bevindt, met een tekening van de hand van Louis-Claude de Saint-Martin.

Het complete lange voorwoord bij De Verhandeling van Pasqually met de verklaring van Het Ding et cetera:

In deze lange uiteenzetting van de hand van een groot kenner, misschien wel de grootste kenner van Pasqually, Saint-Martin en het Martinisme, Robert Amadou, veel wetenswaardigheden zoals een uitgebreide verklaring van de veel gebruikte term La Chose, Het Ding. Maar ook andere veel gebruikte termen als midrasj, cohen, Hely, de Noodzaak, en nog veel, veel meer. Er wordt zeer veel duidelijk vanuit dit voorwoord.


Tien lange lezingen, gehouden door Saint-Martin voor zijn medebroeders te Lyon:

Saint-Martin verklaart aan zijn medebroeders veel over de verhoudingen binnen de 3, de 6 en de 9. Met uitgebreide uitleg over deze getallen en de wetten die zij vertegenwoordigen. Voorzien van veel authentieke tekeningen van de hand van Saint-Martin.


Naar boekenlijst

Naar startpagina