user_mobilelogo

Postume Werken

Les Coeuvres posthumes
"Het geheim van onze vooruitgang bestaat in gebed, het geheim van het gebed in de voorbereiding, het geheim van de voorbereiding in een zuiver gedrag, het geheim van zuiver gedrag in de vreze (eerbied) Gods, het geheim van de vreze Gods in zijn liefde.
Zo is de liefde het principe en brandpunt van alle geheimen".

Louis-Claude de Saint- Martin

De ziel van de mens kan alleen maar van bewondering leven.
Postume Werken (NL)

De drie delen zijn: De Wegen van de Wijsheid
                              De Tempel van het Hart
                              De Postume Werken

Het derde deel bevat een groot artikel over de Zegeningen, een artikel over de Regenboog, en een artikel over Het Gebed, met tien gebeden (Het gebed is de ademhaling van de ziel)

God was alleen, toen hij de mens vormde; hij wil ook alleen zijn om hem te instrueren.

Terug naar Boekenlijst