user_mobilelogo

L'Homme-Dieu: Jean-Baptiste Willermoz

 

lhomme dieu   boekfrontWij zien hem er nu eens vermeld als Jezus of de Mensenzoon. Dan weer Godmens of Mensgod, tot slot de zoon van God of Jezus-Christus.

Deze diverse benamingen die van toepassing zijn op hetzelfde wezen, kunnen in de eerste schets bijna synoniem lijken, maar toch zijn zij dat niet …

… zij geven allemaal verschillende betekenissen weer die niet verward moeten worden omdat zij immers betrekking hebben op de twee aparte naturen die zich verenigd in één en hetzelfde wezen bevinden.

dat de Waarheid zich alleen maar aan zuivere zielen aanbiedt en dat zij alleen maar kan binnentreden in harten die geschikt zijn om haar te ontvangen.

de goddelijke mens   boekfrontEén zeer zuivere mens heft de straf als gevolg van de plichtsverzaking op een hoger niveau op en verzacht de Goddelijke Rechtvaardigheid van zeer velen

De oorspronkelijke mens, de eerste Adam, had zijn plicht verzaakt en zijn misdaad voltrokken door het misbruik van zijn drie intellectuele eigenschappen van Gedachte, Wil en Daad.

Hij had de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die samen één God zijn, beledigd. Het was dus nodig dat de tweede Adam, dat de Mensgod, deze zelfde beledigingen herstelde door middel van dezelfde wegen en in dezelfde verhoudingen.

 

 

 

 

Terug naar Boekenlijst