user_mobilelogo


 L’Homme de Désir: Louis-Claude de Saint-Martin

 

HOMME DE DESIRLouis-Claude de Saint-Martin, de Onbekende filosoof, die geen filosoof was, de miskende filosoof, die eigenlijk joods-christelijk gnosticus was, voegt hier de allesoverheersende liefde als Goddelijk vermogen, de Goddelijke macht en het enige vermogen van de mens, doel van alle verheffing aan toe, naast de wijsheid, die liefde is, en de kennis,  die wijsheid en liefde samen is.

De Mens van Verlangen is de mens die deze machten in zijn hart voelt en zich bewust is van hun draagwijdte, maar ook van de zeer, zeer lange weg om het woord in praktische daden om te zetten. Dit is de achtergrond van het woord ‘Verlangen’.


"...is de Liefde niet het oog van de Ziel?Boekfront   De Mens  Van Verlangen

‘Maar de ziel kan zich, net als de vlam van de vulkaan, boven deze afgronden verheffen en zich in de zuiverste gebieden van de atmosfeer voortbewegen.’


‘En de duisternis zal zich van mij afscheiden om voor altijd in zijn afgrond te worden gestort.’

 

 

 

Terug naar Boekenlijst