user_mobilelogo
Het Martinisme is de naam die door Papus werd gegeven aan de spirituele beweging die is ontstaan uit de leringen van Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin was direct door inwijding verbonden met Papus. Tevens was hij de leerling en secretaris van Martinès de Pasqually.

De grote ingewijde Louis-Claude de Saint-Martin is de grondlegger van het Martinisme geworden zonder daartoe ooit de bedoeling te hebben gehad. Op deze website zullen de door Saint-Martin geschreven boeken in het Nederlands vertaald worden aangeboden.

Het Martinisme leeft vandaag de dag in binnen- en buitenland voort in de vele organisaties op dit gebied, waaronder de Traditionele Martinisten Orde, de T.M.O, gelieerd aan de Aloude en Mystieke Orde Rosae Crucis, de A.M.O.R.C., een mondiale Rozekruisers Organisatie, en is een voortzetting van de authentieke bronnen van het Martinisme, doorgegeven door filiatie.

Deze authentieke bronnen zijn nu in het Nederlands vertaald beschikbaar en zullen in de toekomst in vertaling volledig beschikbaar zijn. Deze bronnen van Louis-Claude de Saint-Martin vormen een uitbreiding van een kennis die zonder weerga is; bovendien is zijn denkwijze zeer gemakkelijk te volgen en geeft op verheffende wijze een verrijking aan het denken over de vragen des levens.

De eerste leermeester van Louis-Claude de Saint-Martin, Pasqually, liet aan zijn leerlingen een prachtig dictaat na dat via enkele leerlingen als handgeschreven document bewaard is gebleven. Het manuscript van zijn leerling Louis-Claude de Saint-Martin is in boekvorm vertaald en wordt uitgegeven onder de titel “Verhandeling over de Re-integratie van de Wezens …”.

De eerste twee boeken van Louis-Claude de Saint-Martin zijn zeer geïnspireerd door deze eerste leermeester Pasqually en geven een beeld van de oorzaak van de aanwezigheid van de mens op aarde en van de verbanden tussen mens, universum God, de opdracht van de mens, de manifestaties van het Goddelijke, de reïntegratie of de weg terug naar het Goddelijke, et cetera.

De tweede leermeester van Louis-Claude de Saint-Martin is Jacob Böhme geweest; met zijn denken kwam hij in Straatsburg via vrienden en leerlingen van Boehme in contact. Deze ontmoeting is een ommekeer geweest in het leven van Louis-Claude de Saint-Martin en is van zeer grote invloed geweest op zijn verdere werken sterk. Ook deze zijn vertaald en worden via de boekenlijst aangeboden of worden vertaald in de nabije toekomst.

Dit alles kunt u lezen in de meest complete, prachtige biografie over Louis-Claude de Saint-Martin die in 1862 was verschenen en nu in vertaling te verkrijgen is.
symbool