user_mobilelogo
'De mens, het verlangen van God', een van de hoofdstukken in dit boek, zet de lijn uit van alle behandelde onderwerpen betreffende de interactie God - Mens en Mens - God. Aan de hand van vele manifestaties als taal, muziek, dans, woorden, dieren, zoekt Saint-Martin naar oorsprong en doel in verband met genoemde interactie. Volgens Jung is God een 'autonome psychische factor' en dit autonome verwoordt Saint-Martin onder andere als noodzaak en onontkoombaarheid voor de mens in zijn zoektocht naar God.
Veel aandacht wordt besteed aan achtergronden in de Bijbel: het karakter van profetieën, het verschil tussen profeet en apostel, de functie van offers binnen hun tijdperk en de zinloosheid van een buiten zijn tijdperk geplaatst offer; en het Hebreeuws als basistaal hiervoor zonder kennis van het Hebreeuws te verwachten. De vraag wat een wereld nu werkelijk is en uitleg waarom onze wereld geen wereld is, de functie van de tijd, het onherroepelijk onderworpen zijn aan de tijd, en daarnaast de invloed van het tijdloze.
En nog veel meer, naam en namen, dieren en insecten, wetenschappen en met name de wiskunde .....
 
Over de Aard der Dingen