user_mobilelogo

 

Alle boeken op deze boekenlijst zijn uit het Frans vertaald naar het Nederlands door Drs. J.P.C.G. van der Meulen.

 

Over Dwalingen en over de Waarheid
Des Erreurs et de la Vérité

louis claude saint martin

Louis-Claude de Saint-Martin
Prijs: € 60,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.


De Mens van Verlangen
L’Homme de Désir
Louis-Claude de Saint-Martin

Prijs € 50,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.


De Nieuwe Mens
Le Nouvel Homme

Louis-Claude de Saint-Martin
Prijs € 50,00.

Klik hier voor meer info over dit boek.

 

De Goddelijke Mens
L’Homme-Dieu
Verhandeling over de twee Naturen
Jean-Baptiste Willermoz

Prijs € 18,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.

 

Saint-Martin, de Onbekende Filosoof
Saint-Martin le Philosophe Inconnu

Biografie over Louis-Claude de Saint-Martin
Jacques Matter

Prijs € 60,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.


 

Tableau Naturel

Tableau Naturel des rapports qui existent entre Dieu, l’homme en l’univers
Tableau naturel (van de betrekkingen die er bestaan tussen God, de mens en het universum)
Saint-Martin

Prijs € 50,00
Klik hier voor meer info over dit boek.

Ecce Homo

Ecce Homo
Zie de mens.

In alle facetten van de mens legt Saint-Martin zijn aard en zijn betrekking tot God uit.
Prijs € 18,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.

 

De Mens, dienen in Vergeestelijking

Le Ministère de l’Homme-Esprit

Dit boek legt de theorie uit van de tweede leermeester van Louis-Claude de Saint-Martin, Jacob Boehme, van wie Louis-Claude de Saint-Martin ook een aantal boeken in het Frans heeft vertaald.
Prijs € 60,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.


   

De Getallen

Les Nombres

Ook voor Saint-Martin zijn de getallen alleen maar de verkorte weergave, of de beknopte taal van de waarheden en de wetten waarvan de tekst en de gedachten in God, in de mens en in de natuur zijn. (Zie 'De Getallen', maar ook 'Over de Aard der Dingen').
Prijs € 40,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.

 

Postume Werken
"Het geheim van onze vooruitgang bestaat in gebed, het geheim van het gebed in de voorbereiding, het geheim van de voorbereiding in een zuiver gedrag, het geheim van zuiver gedrag in de vreze (eerbied) Gods, het geheim van de vreze Gods in zijn liefde. Zo is de liefde het principe en brandpunt van alle geheimen".
Louis-Claude de Saint-Martin

Prijs € 40,00.
Klik hier voor meer info over dit boek.

Over de Aard der Dingen

De l'Esprit des Choses
Louis-Claude de Saint-Martin

Twee delen in één boek samengebracht
Prijs € 80,00.

Klik hier voor meer info over dit boek.

 

De Krokodil

Le Crocodile

Het boek dat het ‘sprookje’ ‘De Krokodil’ in 102 gezangen bevat. Daarnaast een verhandeling over de Maatschappij, een verhandeling over Saint-Martin en een ‘gedicht’ ‘De Begraafplaats van Amboise’ van de hand van Saint-Martin.

Prijs € 50.00

Klik hier voor meer info over dit boek.

 

Boek met vier teksten:

  • Tien gebeden van Saint-Martin
  • Tien lange lezingen door Saint-Martin te Lyon
  • Complete voorwoord bij Verhandeling van Pasqually
  • Het universele Tableau uitgelegd

Prijs € 25.00
Klik hier voor meer info over dit boek.

 

Mijn Filosofisch Portret met Kleur

Mon Portrait Philosophique/ Mon Livre Vert(mijn filosofisch portret, mijn groene boek)

Samengesteld uit twee boeken van de hand van Louis-Claude de Saint-Martin, de Onbekende Filosoof:

  • Filosofisch Portret
  • Mijn Groene Boek

Dit boek bevat korte en wat langere gedachten, invallen enz. van Saint-Martin.

Prijs € 50.00

 

Arthur Edward Waite

Louis-Claude de Saint-Martin, Leven van Louis-Claude de Saint-Martin

De Onbekende Filosoof
En de Essentie van zijn Transcendentale Doctrine

Prijs € 50.00

 

De Theosofische Correspondentie tussen Louis-Claude de Saint-Martin en Kirchberger, Baron de Liebistorf

In deze Correspondentie spreekt Saint-Martin veel minder versluierd dan in zijn boeken. Hij wil immers zijn vriend alle uitleg en verklaring geven waarom deze vraagt.

Prijs € 50.00

 

De Kabbala onthuld

Het is gebaseerd op twee zeer oude geschriften, eigenlijk de oudste geschriften op dit gebied en voorzien van veel verduidelijkende afbeeldingen en diagrammen en bestaat uit 22 lessen met meestal een samenvatting.

Prijs € 25.00