user_mobilelogo
Welkom bij Vertaalbureau Panta Rhei
 

Er is een boekje geschreven dat beschouwd kan worden als een samenvatting, leidraad van het boek 'Over Dwalingen en over de Waarheid'. Dit is een puur intellectuele benadering; de verheffende werking van dit boek kan alleen ondergaan worden als men het gehele werk leest. 
De leidraad is een handreiking aan alle lezers, omdat het hoofdwerk moeilijk toegankelijk is.

Deze leidraad geeft ook inzicht in het denken van Saint-Martin, met name zijn houding tegenover het materialisme van zijn tijd, vooral het materialisme in de toen opkomende wetenschap.

Dit boekje is voor iedereen gratis te verkrijgen.

U kunt de samenvatting downloaden als .pdf of als .doc bestand.

Download hier als .pdf bestand

Download hier als .doc bestand

 


Rode RoosVertaalbureau “Panta Rhei” biedt geïnteresseerden in spiritualiteit, en in het Martinisme in het bijzonder, en anderen de mogelijkheid de boeken op het gebied van het Martinisme in het Nederlands vertaald te lezen. In eerste instantie zal het accent liggen op vertalingen van de boeken van Louis-Claude de Saint-Martin. Dit vertaalbureau stoelt op een jarenlange ervaring in het vertalen van werken op het gebied van de spiritualiteit en het Martinisme, en op een universitaire opleiding vertalen Frans, die de benodigde kennis van het Oudfrans en het Middelfrans mogelijk heeft gemaakt.
Het Martinisme is de naam die door Papus werd gegeven aan de spirituele beweging die is ontstaan uit de leringen van de grote ingewijde Louis-Claude de Saint-Martin. Louis-Claude de Saint-Martin was direct door inwijding verbonden met Papus. Tevens was hij de leerling en secretaris van Martinès de Pasqually, zijn eerste leermeester. Zijn tweede leermeester was Jacob Boehme van wie hij boeken heeft vertaald in het Frans. Hij is de grondlegger van het Martinisme zonder daartoe ooit de bedoeling te hebben gehad.
HetPapus Martinisme leeft nu voort in binnen- en buitenland in de vele organisaties op het gebied van het Martinisme, waaronder de Traditionele Martinisten Orde, de T.M.O, gelieerd aan de Aloude en Mystieke Orde Rosae Crucis, de A.M.O.R.C., een mondiale Rozekruisers Organisatie, en is een voortzetting van de authentieke bronnen van het Martinisme, doorgegeven door filiatie. Deze bronnen zijn nu in het Nederlands vertaald beschikbaar en worden in de vertaalde boeken bekend gemaakt en aangevuld. De bronnen van Louis-Claude de Saint-Martin vormen een kennisuitbreiding zonder weerga; bovendien is zijn denkwijze gemakkelijk te volgen en geeft op verheffende wijze een verrijking aan het denken over de vragen des levens.
Louis-Claude de Saint-Martin, de Onbekende Filosoof, die geen filosoof was maar een Ingewijde, heeft een rol van betekenis gespeeld in het denken van velen aan het einde van de achttiende, begin negentiende eeuw en daarna. Een ingewijde, een gnosticus, leraar en student, militair en rechtsgeleerde met een korte praktijk als advocaat en een trouw vriend, volgens zijn biografie.
Hij kreeg een uitstekende opvoeding, zeker in esoterische zin, die de basis legde voor zijn voorliefde voor het denken over de innerlijke mens en voor de invloed vanuit de hogere en hoogste gebieden, de kenmerken en de tekens hiervan, die duidelijk te lezen zijn, en de arbeid die van de mens zelf verwacht moet worden om deze gebieden te leren kennen, te betreden en succesvol te integreren. Ook schuwt hij het niet om op de gevaren in dit proces te wijzen, gevaren die voortkomen uit de vrije wil van de mens en zijn keuzes met hun gevolgen. Deze vrije wil en de keuzes die de mens maakt, zijn de enige basis van wat men goed of kwaad noemt.

 
De beide leermeesters van Louis-Claude de Saint-Martin, Pasqually en Boehme, vinden in zijn boeken hun weerklank op onnavolgbare wijze. Met zijn
Martinès de Pasqually
literiaire stijl soms en zijn gepassioneerheid om zijn medemensen de weg te wijzen, die zij overigens zelf moeten gaan, opteerde hij voor de Weg van het Hart, het hart met de twee deurtjes, die men zorgvuldig moet sluiten of openen. In de biografie over hem, geschreven door een tijdgenoot, vindt men dit bijzondere leven uitgebreid besproken. In zijn boeken vindt men zijn doctrine duidelijk, zeer aansprekend en meeslepend uitgelegd.

Lees verder. 

Na eeuwen niet in het Nederlands beschikbaar te zijn geweest liggen zijn voornaamste boeken nu in een vertaling in het Nederlands klaar.  

  Sfeerafbeelding

 

 

 

 

 

 

 

Lees verder

Zie ook boekenlijst 

Er wordt nu gewerkt aan de vertaling van de Lessen van Lyon. Deze documenten zijn in Frankrijk teruggevonden en bestrijken een periode van 1774 tot 1776. Deze instructies zijn gegeven door Saint-Martin, Willermoz en d’Hauterive en enkel ander lid aan hun medeleden van het hoogste niveau ten huize van Willermoz, rijke zijdehandelaar te Lyon.
 
In eerste termijn is deze vertaling klaar maar behoeft nog veel correctie en aanvulling. Ook worden in het komende boek ter zake doende passages uit andere boeken als extra toegevoegd, bijvoorbeeld uit het boek van Waite over Saint-Martin, besprekingen van deze Lessen.